Start

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

funduszue Logo Leader  prow2020 

 

komunikat_covid19_22

 

PostHeaderIcon Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO” powiększyła się o nowych członków

Od 2018 r. nie ustajemy w budowaniu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na naszym terenie i co roku staramy się o wpisanie na listę kolejnych wytwórców. Z radością informujemy, że Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO” powiększyła się o nowych członków. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaakceptował nowe wnioski i wpisał kolejnych wytwórców unikatowych specjałów kulinarnych. Certyfikaty Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze otrzymali:

Więcej…

 

Plakat_FORUM

Więcej…

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Nr 1/2020

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zbieramy nakrętki dla Lenki

Więcej…